Tłumacz Online

 Serwis tłumacza - słowniki, translatory i porady

Witaj!

Język polskiSerwis przeznaczony jest dla tłumaczy zawodowo zajmujących się tłumaczeniem i dla każdego kto chce skorzystać z dostępnych tu narzędzi do tłumaczenia on-line i słowników.
W części informacyjnej serwisu opisane są narzędzia przydatne w pracy tłumacza i porady. Dla użytkowników Internetu nie zajmujących się zawodowo tłumaczeniem, umieściliśmy tu kilka bezpłatnych translatorów do tłumaczenia słów, zwrotów, całych zdań oraz linki do serwisów tłumaczących strony WWW na różne języki.
Aby mieć zawsze pod ręką przydatny zestaw narzędzi dodaj do ulubionych lub naciskając klawisze: Ctrl i  D

English languageThis site is made for professional translators and for people who want to use online translation tools and dictionaries. In the information sector of the service you will find advice and descriptions of useful tools for translators. The Internet users who are not professional translators will find here a few free online translators for translating words, phrases, whole sentences and links to translation sites that translate websites to different languages.
English version: Translators


 

Translatory

Język polskiSkrypty online do tłumaczenia pomiędzy różnymi językami słów i zwrotów. Tłumacz do tłumaczenia zdań, całych tekstów oraz stron internetowych.
Translatory korzystają z różnych baz danych. Jakość tłumaczenia słówek i zwrotów zwykle jest bardzo dobra, w przypadku specjalistycznego słownictwa można wybrać translator innej firmy w zależności od potrzeb.
Translatory oferujące tłumaczenie całych zdań lub stron internetowych, zwykle robią błędy i tworzą zdania niegramatyczne, są jednak całkiem wystarczające do ogólnego zrozumienia sensu zdań.

English language Online scripts for translating words and phrases between different languages. Programs for translating sentences, whole texts and websites. Translators use different data bases. Usually the quality of translation of words and phrases is very good, in case of specialist vocabulary you may choose an appropriate online translator depending on needs.
Translators offering translations of whole sentences and WebPages usually make errors and make ungrammatical sentences but they are sufficient for general understanding of the meaning of sentences.

  Translatory i słowniki

Słowniki językowe

Język polskiZbiór słowników do pobrania lub linki do stron oferujących takie słowniki online. Słownictwo z różnych dziedzin: ogólne, specjalistyczne i inne materiały przydatne dla tłumacza.

English language List of dictionaries to download or links to the webpages offering such dictionaries online. General and specialist vocabulary as well as various useful resources for translators.

  Słowniki językowe

Poradnik tłumacza

Porady dla tłumaczy rozpoczynających pracę w swoim zawodzie. Zasady budowania swojej marki i pozyskiwania zleceń oraz rady jak przetrwać na rynku usług internetowych?

  Praca tłumacza

Tłumacz przysięgły

Uprawnienia i obowiązki tłumaczy przysięgłych.  Warunki uzyskania uprawnień do wykonywania tego zawodu oraz procedura egzaminacyjna. Porady dla kandydatów na Tłumacza przysięgłego.

  Tłumacz przysięgły

Metoda Callana

Nowoczesna technika nauki języków obcych, przygotowująca do egzaminów Cambridge First Certificate. Metoda ułatwiająca szybkie przyswajanie materiału językowego w krótkim czasie. Opis cyklu nauczania i różnic w stosunku do tradycyjnych lekcji języków obcych.

  Metoda Callana

Programy wspomagające pracę tłumacza

Opis działania programów CAT na przykładzie najbardziej popularnej aplikacji dla tłumaczy: Trados. Instrukcja obsługi programu, przykłady praktycznego wykorzystania w tłumaczeniu tekstów.

  Trados

Skróty klawiszowe w edytorach tekstu

Tabela z zestawem skrótów klawiszowych ułatwiających pracą w edytorze Word. Funkcje przydatne dla tłumaczy i użytkowników programu Microsoft Office.

  Ułatwienia w edytorze Word

Rozmówki

Księgarnia internetowa - słowniki, rozmówki słoweńskie, litewskie, niderlandzkie, koreańskie, japońskie, hebrajskie, islandzkie, macedońskie, serbskie, szwedzkie i Timor Wschodni.


  Rozmówki

 
 
  Link do nas  |